Chỉ dẫn phương pháp Xóa Ký Tự Ổ Đĩa Trong windows 10

Bài viết tin tức thủ thuật pc với nội dung : hướng dẫn cách Xóa Ký Tự Ổ Đĩa Trong hđh win 10 Của Bạn trên trang Dịch vụ Tin học AN PHÁT. Tham khảo các dịch vụ châm mực máy in tận nơi quận 7 & Sửa chữa máy in tại nơi tan nơi quận 7 & thay mực máy in tại nhà quận Bình Thạnh tận chỗ ở khu vực TP.HCM.

Theo mặc định, Win 10 tự động gán ký tự ổ đĩa có sẵn cho tất cả các thiết bị lưu trữ bên trong và bên ngoài được kết nối. phương pháp này sẽ chỉ cho bạn nhiều chỉ dẫn khác nhau để xóa ký tự ổ đĩa trong windows 10.

Hướng Dẫn Cách Xóa Ký Tự Ổ Đĩa Trong Windows 10 - VERA STAR

Bài tác động: Fix Lỗi máy in tại nhà quận Bình Thạnh & Dịch vụ đổ mực máy in tận nhà Quận 4 giá rẻ

Xóa ký tự ổ đĩa trong Command Prompt với Mountvol

1. Mở Command Prompt với quyền quản trị.

2. Nhập lệnh dưới đây vào Command Prompt với quyền quản trị và nhấn Enter: mountvol : /d

bơm thế lệnh trên bằng ký tự ổ đĩa thực tế (ví dụ: “G”) bạn muốn xóa.

4. Khi hoàn thành, bạn có thể đóng Command Prompt bằng quyền quản trị nếu muốn.

Hướng Dẫn Cách Xóa Ký Tự Ổ Đĩa Trong Windows 10 - VERA STAR

Tham khảo: dịch vụ Fix Lỗi máy in tại chỗ quận 4 giá rẻ & châm mực máy in Quận Phú Nhuận giá rẻ

Xóa ký tự ổ đĩa trong PowerShell

1. Mở PowerShell bằng quyền quản trị.

2. Nhập Get-Partition vào PowerShell và nhấn Enter.

3. chú ý số đĩa (ví dụ: “1”) và PartitionNumber (ví dụ “3”) cho DriveLetter (ví dụ: “G”) bạn muốn xóa.

Các ổ đĩa sẽ được liệt kê theo thứ tự số bắt đầu bằng “0” ở trên cùng.

4. Nhập lệnh bên dưới vào PowerShell với quyền quản trị và nhấn Enterđể xác minh rằng số ổ đĩa (ví dụ: “1”) đúng với ký tự ổ đĩa (ví dụ: “G”) bạn muốn xóa.

Hướng Dẫn Cách Xóa Ký Tự Ổ Đĩa Trong Windows 10 - VERA STAR

Xem: Fix Lỗi máy in Quận Bình Thạnh giá rẻ & Bàn phím tiếng Hàn giá rẻ

5. Nhập lệnh dưới đây vào PowerShell và nhấn Enterđể xác minh rằng số ổ đĩa (ví dụ: “1”) đúng với ký tự ổ đĩa (ví dụ: “G”) bạn muốn xóa.

Remove-PartitionAccessPath -DiskNumber -PartitionNumber -Accesspath :

nạp thế trong lệnh trên bằng số ổ đĩa thực tiễn (ví dụ: “1”) từ bước 3 và được xác minh trong bước 4 ở trên cho ký tự ổ đĩa (ví dụ: “G”) bạn muốn xóa.
đổ thế trong lệnh trên bằng PartitionNumber thực tiễn (ví dụ: “3”) từ bước 3 cho ký tự ổ đĩa (ví dụ: “G”) bạn muốn xóa.
đổ thế trong lệnh trên bằng DriveLetter thực tiễn (ví dụ: “G”) từ bước 3 ở trên nhưng mà bạn muốn xóa.

Ví dụ:

Remove-PartitionAccessPath -DiskNumber 1 -PartitionNumber 3 -Accesspath G:

6. Khi hoàn thành, bạn có thể đóng PowerShell nếu muốn.

Xóa ký tự ổ đĩa trong PowerShell.

Hướng Dẫn Cách Xóa Ký Tự Ổ Đĩa Trong Windows 10 - VERA STAR

Xóa ký tự ổ đĩa và ổ đĩa đã kết nối trước đó bằng qui định sử dụng lệnh DiskPart> automount

1. Mở Command Prompt với quyền quản trị.

2. Gõ Diskpart vào Command Prompt với nhân cách là quản trị viên và nhấn Enter.

3. Gõ automountrub vào Command Prompt và nhấn Enter.

4. Đóng Dấu nhắc Lệnh.

5. phát động lại máy tính để ứng dụng các đổi mới.

Hướng Dẫn Cách Xóa Ký Tự Ổ Đĩa Trong Windows 10 - VERA STAR

Xóa ký tự ổ đĩa và ổ đĩa đã được kết nối trước đó bằng lệnh mountvol

1. Mở Command Prompt với quyền quản trị.

2. Nhập mountvol / r vào Command Prompt với tư cách là quản trị viên và nhấn Enter.

3. Đóng Dấu nhắc Lệnh.

4. phát động lại máy tính để vận dụng các đổi mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *