Phương pháp cách Thiết Lập Máy Chủ SFTP Trên Linux

Bài viết tin tức thủ thuật máy tính với nội dung : cách phương pháp Thiết Lập Máy Chủ SFTP Trên Linux trên trang Dịch vụ Tin học VERA STAR. Tham khảo các dịch vụ bơm mực máy in tại nhà quận Bình Tân & Fix Lỗi máy tính bàn tận nhà quận Bình Tân &đổ mực máy in gần đây tân Phú tại chỗ ở khu vực TP.HCM.

hồ hết mọi người thích các luôn tiện ích như FileZilla, WinSCP hoặc các áp dụng FTP khác khi họ cần chuyển tệp tới hoặc từ máy chủ Linux. SFTP là một giải pháp thay thế bình yên cho giao thức FTP thuở đầu. Nó thực hiện hồ hết các tính năng giống như bạn dạng không bình yên của nó, nhưng mà được vấp ngã sung thêm một lớp mã hóa. Để thực hành điều này, nó dùng giao thức SSH cung ứng cho nó khả năng mã hóa

Hướng Dẫn Cách Thiết Lập Máy Chủ SFTP Trên Linux - VERA STAR phương pháp phương pháp Thiết Lập Máy Chủ SFTP Trên Linux – VERA STAR

Thám khảo: cài lại win tận nhà tân Phú & Sửa chữa pc tận nhà huyện Hóc Môn giá rẻ

SFTP là gì?

SFTP (Giao thức truyền tệp an toàn) là một giao thức mạng để truyền tệp từ máy khách tới máy chủ. Không giống như FTP (Giao thức truyền tệp), SFTP dùng giao thức SSH (Vỏ bảo mật) để mã hóa dữ liệu được gửi. Nó được phát hành các nhà khoa học máy vi tính, Tatu Ylönen và Sami Lehtinen, những người cũng chịu bổn phận tạo ra giao thức SSH trong những năm 1990. tất nhiên, bạn dạng tân tiến được phát hành IETF (Lực lượng Đặc nhiệm Kỹ thuật Internet).

Nó có thể được mô tả như một giao thức hệ thống tệp từ xa, mặc dầu tên của nó cho thấy nó chỉ thực hiện các hoạt động truyền tệp. Khi gửi tệp bằng SFTP từ máy khách tới máy chủ nhận, dữ liệu sẽ được mã hóa trước khi gửi tới đích. Nếu dữ liệu đang được gửi bị chặn bởi vì “người trung gian”, thì bên thứ ba này không thể dễ dàng giải mã được.

Hướng Dẫn Cách Thiết Lập Máy Chủ SFTP Trên Linux - VERA STAR

Xem: thay mực máy in Hóc Môn 50k & Dịch vụ thay mực máy in tại nơi Nhà Bè chất lượng

hướng dẫn Thiết Lập Máy Chủ SFTP Trên Linux

setup SSH và Máy chủ OpenSSH

Chúng tôi đang bắt đầu quá trình thiết lập máy chủ SFTP bằng lý lẽ cài đặt SSH và máy chủ OpenSSH.

hầu hết các phiên bản setup Linux đã được setup SSH theo mặc định, nhưng trong trường hợp hệ thống của bạn không có nó, bạn có thể setup nó bằng phương pháp sử dụng aptlệnh của công cụ đóng gói nâng cao:

sudo apt install ssh
Sau khi thiết đặt SSH, bạn có thể đánh giá bạn dạng của nó bằng hướng dẫn chạy sshlệnh có -Vcờ:

ssh -V

kiểm tra phiên bản Ssh

Ví dụ: bạn có thể setup Máy chủ OpenSSH trên hệ thống Debian và Ubuntu bằng chỉ dẫn sử dụng aptlệnh:

sudo apt install openssh-server

Bạn có thể làm điều tương tự trên Arch Linux bằng lý lẽ sử dụng pacmanlệnh:

sudo pacman -S openssh

Hướng Dẫn Cách Thiết Lập Máy Chủ SFTP Trên Linux - VERA STAR

Tạo Người dùng, Nhóm và folder cho SFTP

Một khuyến nghị thông thường là các dịch vụ khác biệt trên Linux nên sử dụng người dùng, nhóm và thư mục của riêng họ.

mở đầu bằng phương pháp tạo một nhóm cho người dùng SFTP. Điều này được thực hành bằng cách sử dụng groupaddlệnh:

sudo groupadd sftp_group

Bạn có thể tạo người sử dụng và thêm người dùng đó vào nhóm đã được tạo bằng hướng dẫn dùng useraddlệnh và -gcờ của nó, được sử dụng để chỉ định nhóm người dùng sẽ là một phần của:

sudo useradd -g sftp_group sftp_user
Sau khi tạo người sử dụng, hãy gán password cho người dùng bằng phương pháp dùng passwdlệnh:

sudo passwd sftp_user

đổi mới Pass người sử dụng Sftp

Tạo thư mục mặc định cho người sử dụng mới được tạo:

sudo mkdir -p / data / sftp_user / upload_files
dùng chownlệnh để cung ứng cho thư mục các quyền cần thiết:

sudo chown -R root: sftp_group / data / sftp_user

sudo chown -R sftp_user: sftp_group / data / sftp_user / upload_files

Hướng Dẫn Cách Thiết Lập Máy Chủ SFTP Trên Linux - VERA STAR

Cấu hình máy chủ SSH

Bước tiếp theo để thiết lập máy chủ SFTP là định cấu hình máy chủ SSH nó sẽ dùng.

biên tập tệp “sshd_config” được tìm thấy trong “/ etc / ssh /” để người dùng đang dùng trình bao SFTP khi kết nối với máy chủ thay trình bao của SSH.

Bạn có thể thuận lợi biên tập tệp bằng trình chỉnh sửa Nano thường được dùng được tìm thấy trên nhiều bạn dạng cài đặt Linux theo mặc định:

sudo nano / etc / ssh / sshd_config
Tìm cuối tệp và thêm công bố sau:

Khớp nhóm sftp_group
ChrootDirectory / data /% u
ForceCommand nội bộ-sftp
Nano Editor biên tập cấu hình Sshd
khởi động lại dịch vụ SSH:

sudo systemtl khởi động lại sshd

(Tùy chọn) đổi mới Cổng SFTP
Nếu bạn muốn đổi mới cổng nhưng mà máy chủ SFTP đang dùng từ giá trị mặc định là 22 thành tùy chọn bạn đã chọn, bạn sẽ cần chỉnh sửa lại tệp “sshd_config”.

Một lần nữa chỉnh sửa tệp bằng chỉ dẫn dùng trình chỉnh sửa Nano:

sudo nano / etc / ssh / sshd_config
Tìm một dòng trong tệp có giá trị cổng mặc định là 22 đã nhận xét:

# Cổng 22
Bạn có thể xóa dấu thăng (#) được dùng để nhận xét dòng và thêm tuyển lựa giá trị cổng của bạn. Trong trường hợp của tôi, tôi đang thay đổi giá trị thành 1111:

Cổng 1111
bây giờ chỉ cần lưu tệp

Nano Editor chỉnh sửa số cổng cấu hình Sshd
phát động lại máy chủ:

sudo systemctl khởi động lại sshd

Đăng nhập và dùng Máy chủ

Với máy chủ được thiết đặt và cấu hình, nó đã sẵn sàng để dùng. Bạn có thể dễ dãi down tệp lên và download, tất cả đều có phiên mã hóa do SSH cung ứng.

Trước khi đăng nhập, bạn không cần phải xem hướng dẫn sử dụng được cung cấp:

sftp -h
cách dùng Sftp
Đăng nhập vào máy chủ bằng chỉ dẫn cung ứng tên người dùng và IP máy chủ hoặc tên máy chủ ở định dạng sau:

sftp USER @ HOST
Bên cạnh đó, bạn có thể chỉ định cổng máy chủ SFTP của bạn đang dùng (mặc định là 22) bằng hướng dẫn dùng -Pcờ:

sftp USER @ HOST -P < PORT >
Khi bạn đăng nhập, bạn sẽ được chào đón bằng một trình bao SFTP.

Xem sách cách bằng lý lẽ gõ help.

Lệnh viện trợ Sftp 1

down tập tin

Để download tệp:

get / path / to / file / on / server
Ví dụ:

get / bin / ls
Thao tác này sẽ down thư mục hiện tại của bạn – folder bạn đã ở toàn bộ trước khi đăng nhập vào máy chủ. Để tải về một folder cục bộ cụ thể:

get / path / to / file / on / server / path / to / local / thư mục
Để sao chép thư mục, bạn phải thêm -rtham số, viết tắt của đệ quy, vào lệnh.

get -r / bin / home / username / Desktop / bin
sftp-copy-directory
Hãy nhớ thêm tên cho folder thế hệ nhưng bạn muốn tạo toàn thể, chả hạn như “/ home / username / Desktop / bin” trong trường hợp này. Nếu bạn sử dụng get -r /bin /home/username/Desktop, các tệp sẽ được sao chép trực tiếp trên Màn hình nền. chú ý rằng t là các tệp được sao chép chứ không phải chính folder.

download lên tệp
down lên các tệp hoặc folder tuân theo các chế độ tương tự. Ngoại lệ duy nhất là các đường dẫn bị đảo ngược, tức là đầu tiên bạn chỉ định tệp / thư mục toàn bộ, sau đó là đường dẫn từ xa.

Để bắt đầu, hãy tải tệp lên máy chủ bằng qui định dùng putlệnh:

put / path / phệ / local / content / path / lớn / remote / location
Khi tải về lên các thư mục (đệ quy), hãy nhớ rằng lệ luật gần giống từ phần trước cũng áp dụng: đó đích thực là các tệp trong folder được sao chép chứ không phải chính folder đó. Chỉ định tên thế hệ cho thư mục bạn muốn sao chép các tệp đó vào.

put -r / home / username / Desktop / bin bin
Điều này phát triển một folder thế hệ có tên là “bin” ở phía từ xa.

Tiếp tục chuyển và dùng các đường dẫn có khoảng qui định
Khi bạn chuyển một tệp mập bị gián đoạn, bạn có thể tiếp tục bằng chỉ dẫn thay thế lệnh trước đó bằng reputvà reget. Chỉ cần bảo đảm rằng bạn sử dụng cùng một đường dẫn bạn đã sử dụng lần trước để nguồn và đích khớp đúng mực.

reget / path / bự / file / on / server / path / béo / local / file
uy tin / path / béo / local / file / path / to / file / on / server
Để tiếp tục chuyển folder, chỉ cần thêm -rtham số:

giá tốt -r / home / username / Desktop / bin bin
Nếu đường dẫn đến tệp chứa khoảng trắng, hãy đặt nó trong dấu ngoắc kép:

đặt “/ home / username / My Documents / Files”
sử dụng khác
Bạn có thể liệt kê các tệp và folder bằng nguyên tắc sử dụng lslệnh:

ls -l
Quyền của tệp cũng có thể đổi mới bằng phương pháp dùng chmodlệnh:

chmod < PERMISSION > < FILE >
Dường như, bạn có thể tạo một folder thế hệ bằng phương pháp sử dụng lệnh mkdir:

mkdir < DIRECTORY_NAME >

Hướng Dẫn Cách Thiết Lập Máy Chủ SFTP Trên Linux - VERA STAR

Liên hệ Trụ sở VERA STAR Chuyên Sửa chữa máy tính bàn – Máy In HCM

Bàn phím tiếng Hàn Quốc không dây đáp ứng tại nơi 24 Quận Mua bán, Sửa máy vi tính, macbook, Fix Lỗi máy tính bàn, Cài ứng dụng. xây dựng mạng, Repair Wifi, bơm mực máy In, Vệ sinh notebook, Lắp đặt camera quan sát chuyên nghiệp. nâng cấp máy tính bànnotebook, Printer Dịch Vụ Sửa chữa máy tính bàn Quận 12 tại Website: Fix Lỗi computer tận nơi LH Ngay.Dịch vụ châm mực máy in tận nơi Bình Chánh

  • Trụ sở Văn phòng điều hành: C4 KDC Sông Đà ( Hẻm 730 Lê Đức Thọ ) Phường 15, Quận Gò Vấp.
  • Văn Phòng: 116 Đường Tân Chánh Hiệp 18, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, biển Chí Minh.
  • điện thoại Hỗ trợ 24/7: +848 6561 6562 -Mobi/Zalo 0908908442(Zalo) 0973446142
  • Email: lienhe@verastar.info
  • Website: https//verastar.info/ – https://suamaytinhbinhdan.com/
Rate this post

Contents

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0976975100