Từ Khóa Phù Hợp: khắc phục lỗi máy tính không tắt được nguồn