Từ Khóa Phù Hợp: khôi phục file đã xóa shift + delete