Từ Khóa Phù Hợp: Không kích hoạt được Net Framework 3.5 trên Win 10