Từ Khóa Phù Hợp: Windows 10 với tính năng EcoQoS để kéo dài tuổi thọ pin.